Om Mikael

Jag heter Mikael Granefelt och är slöjdlärare på Fagrabäckskolan i Växjö. Denna slöjdkalender gör Leif och jag som ett litet samarbetsprojekt där vi också har bjudit in andra slöjdlärare runt om i Sverige!

Vill du kontakta mig så går det bra på mikael.granefelt@skola.vaxjo.se

Annonser